Uprawnienia

Nasze uprawnienia

 

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
PDL/0004/POOK/13
upoważniające do:
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu

 

Uprawnienia Budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
PDL/0084/OWOK/08